Tariximizi, mədəniyyətimizi yaşadan sənət məbədi

“AZƏR-İLMƏ”DƏ DÜNYA ŞÖHRƏTLİ “ŞEYX SƏFİ” XALISI TOXUNUB


Bakıda bir ünvan var: Ş.Rəhimov küçəsi 2, “Azər-ilmə” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Milli arxitektura tərtibatlı yaraşıqlı binanın çöl qapısından içəri daxil olarkən mühafizəçi bizi nəzakətlə qarşıladı, “xoş gəldiniz”- dedi.

"Azərbaycana yanaşma qeyri-müəyyəndir"

Politoloq Leyla Əliyeva: "Bizdə neft amili demokratiyaya əngəldir"
Əməkdaşımız politoloq Leyla Əliyeva ilə Qarabağ problemi, Kosova presidentinin münaqişəyə təsiri, regionda cərəyan edən proseslər, demokratikləşmə problemləri və s. mövzular ətrafında söhbət edib. Müsahibəni diqqətinizə təqdim edirik.

Qan qrupu haqqımızda nə deyir?

Yaponların bir-birilə tanış olarkən verdikləri suallar içində ən populyarı «qan qrupun hansıdır?» sualıdır
İnsanın qan qrupu onun xasiyyəti, daxili aləmi haqqında aid olduğu bürcdən daha çox informasiya verir.
Son zamanlar psixoloqlar və hematoloqlar insanın temperamentinin qan qrupundan birbaşa asılı olduğunu təsdiqləyən nəzəriyyəyə tez-tez müraciət edirlər.

İndi dünyanı sehrləyib, bir çox peşələr üçün sanki hava və suyu əvəz edir

İn­di dün­ya­nı sehr­lə­yib, bir çox pe­şə­lər üçün san­ki ha­va və su­yu əvəz edir
Bə­zi­lə­ri­ni uzaq ol­ma­ğa, bə­zi­lə­ri­ni sa­at­lar­la ona qa­pan­ma­ğa məc­bur edən in­ter­net ne­cə, han­sı məq­səd­lə ya­ra­dı­lıb, bu gün han­sı mis­si­ya­nı hə­ya­ta ke­çi­rir, gə­lə­cək­də ne­cə ola­caq?

Bondun avtomobili hərraca çıxarıldı

Aktyor Şon Konnerinin Ceyms Bond haqqında filmdə istifadə etdiyi avtomobil ABŞ-da hərraca çıxarılıb. 1964-cü il modeli olan bu "Aston Martin" çox ekstravaqant komplektləşməsi ilə seçilir.

46 -dən səhifə 46

Əlaqəli xəbərlər